top of page

Deniz Gül, there is life between us (+transparency)

denizgul_thereislife-cover-1.png.webp

 

Available in Pera Museum bookshop in İstanbul, Milano Kunstverein and select bookstores.

What is the gaze of philosophy? How do we see through it?

there is life between us (+transparency) is a weave of essays in dialogue with theoretical approaches to the scientific, ecological, and artistic implications of transparency as an overarching concept by which to think critically about the world today.

 

In 40 fragments, spanning from the Feldenkrais method to Bergsonian thought and many others, Deniz Gül explores the concept of transparency by deconstructing the Eurocentric male dominant gaze.

A concise and poetic meditation on materiality and consciousness.

 

“The only way out is to land. To the surface. To the skin of the earth (+terresterial). How? Through introspection. Through Latour’s oligopticon, Calvino’s Carruga, Feldenkrais’ self-image, Deleuze’s difference, Agamben’s identity without person, Martin’s flaws, Nauman’s bounces, Sıtkı Baba’s düş oluş (becoming a dream)… With Rumi’s whirl, Arachne’s web, Deligny’s wandering lines, Michaux’s fractals…”

 

Language: English

Editor: Kevser Güler

Copy editor: Matt Hanson

Translator: Rana Kelleci, Deniz Gül

Designer: Ömer Ozan Erdoğan

Cover image: Ezgi Tok

Final reading: Andrew Bell

Size: 200 x 140 mm

Pages: 172

Format: softcover

Color: Black

Paper: 90 gr.

Cover: 300 gr.

Binding: American Binding

Publisher: notonlypublications

___

 

Felsefenin bakışı nedir? Bu bakış içinden nasıl görebiliriz?

aramızda hayat var (+şeffaflık) şeffaflığın bilimsel, ekolojik ve sanatsal anlamlarıyla ilgilenen teorik yaklaşımlarla diyalog halinde bugün dünyayı eleştirel bir biçimde düşünmek için yollar öneren denemeler örgüsüdür.

 

Feldenkrais metodundan Bergson düşüncesine ve diğerlerine uzanan

40 fragmanda, Deniz Gül, Batı-merkezci ve domine eden bakış nosyonunu yapıbozuma uğratarak şeffaflık kavramını açar.

 

Maddesellik ve bilinç üzerine yoğun ve şiirsel bir meditasyon.

“Tek çıkış, yüzeye varmaktır. Yüzeye. Dünyanın tenine (+yerküresel).

Nasıl? Kendine bakışla. Latour’un oligoptikon’uyla, Calvino’nun Carruga’sıyla, Feldenkrais’ın kendi-imgesiyle, Deleuze’ün farkıyla, Agamben’in kişiliksiz kimliğiyle, Martin’in aksamalarıyla, Nauman’ın sıçrayışlarıyla, Sıtkı Baba’nın düş oluşlarıyla… Rumi’nin dönüşüyle, Arakne’nin ağıyla, Deligny’nin başıboş dolaşan çizgileriyle, Michaux’nün fraktallarıyla…”

 

Dil: Türkçe

Editör: Kevser Güler

Redaksiyon: Matt Hanson

Kitap tasarımı: Ömer Ozan Erdoğan

Kapak görseli: Ezgi Tok

Son okuma: Burçak Başpınar

Ölçü: 200 × 140 mm

Sayfa: 168

Renk: Siyah

Kağıt: 70 gr.

Kapak: 300 gr.

Cilt: Amerikan Cilt, İplik Dikiş

Yayın evi: notonlypublications

bottom of page