top of page

Following, 2022

Single channel video, 5’ 13’’

Paper, ink, galvanized wire, radius 75 cm

Takip, 2022

Kağıt, mürekkep, galvanizli tel, çap 75 cm

Performatif video, 5’ 13’’

In Following, a state of non-resistance and observation is experienced. The work includes a circular shaped paper sculpture and a performative video. A piece of paper is curled up into a circle form and the performer follows the paper’s random tops and turns with a brush and black ink. 

 

As artists we often forge links between intertemporal coincidences, through which new ideas are born. We make sketches; some sheets are put up on the board while some are jammed and thrown away. Departing from these processes of artistic inquiry, the work embraces the vast connotations that paper and circle form are loaded with, in the context of knowledge and the progress of human kind both culturally and spiritually.

Takip’te teslimiyet içeren bir gözlemcilik hâli deneyimlenir. Kağıt bükülerek bir çember formuna getirilir ve performansçı kağıtta oluşan rastlantısal formların fırça ve mürekkep ile takip eder.

 

Sanatsal üretim sürecinde zamana yayılan rastlantılar arasında ilişkiler kurarız, böylece fikirler doğar, eskizler yapılır, kağıtlar panoya asılır veya buruşturulup atılırlar. “Takip” sanatsal üretim sürecindeki aşamalardan yola çıkarak, bir materyal olarak kağıdın ve çember formunun bilgi ve insanlığın kültürel ve manevi gelişimi bakımından taşıdığı geniş çağrışımları yüklenir.

bottom of page