top of page

Waves/Present (2021-ongoing) is a series that explore the forms of the relationship between the human psyche and the rational language that has permeated our lives from the Renaissance to modernity and then to the digital age.

 

The contemporary individual is highly equipped with the rational language and tools that essentially aims to control and predict what is unknown; she is inclined to appeal to these tools very often in order to deal with life. The series, Waves/Present is formalistically built on the visual language of the graphic models that are used for determining the current situation, making forecasts, namely the tools of the mind. This rational language is traced in the computational infrastructure of the digital age.

 

In today’s chaos of information, image and discourses; in the effort to make meaning of the wavy progress of life and emotions, can the tools of the mind help us?

Waves/Present serisi, Batılı bir zaman çizgisinde Rönesans’tan moderniteye ve dijital çağa değin yaşamımızı kuşatmış olan rasyonel dil ile insan ruhu arasındaki ilişkinin aldığı formları araştırır. 

 

Bugünün insanı, özünde bilinmeyeni kontrol ve tahmin etmek amacında olan rasyonel dil ve araçlarla donatılmıştır, yaşamı bu araçların yardımıyla yönetir ve sürdürür. Waves/Present serisi biçimsel olarak zihnin araçlarını, yani güncel durumu saptamak, gelecek öngörülerinde bulunmak için yapılan grafik modellemelerin görsel dilini temel alır. Rasyonel dilin izleri dijital çağın kompütasyon altyapısında sürülür.

 

Bugünün veri, imaj ve söylemler kaosu içinde, yaşamın ve duyguların dalgalı ilerleyişini anlamlandırmaya çalışırken zihnin araçları bize yardımcı olabilir mi? 

 

2021’de başlayan seri hala devam ediyor.

eIMG_2642.jpg

Fear Curve/Korku Eğrisi

2022

Pencil drawing on paper/Kağıt üzerine renkli kalem

150x180 cm

e_IMG_2554.jpg
e_IMG_2546.jpg

J-curve demonstrates an economic theory that argues, after currency depreciation trade deficit will initially worsen but will improve afterwards. Based on the actual J curve, Fear Curve explores a visual representation of how fear unfolds in the human psyche, how it creates challenging detours along the course of events. 

Korku Eğrisi, biçimsel olarak, devalüasyon ve ticaret açığı ilişkisi üzerine bir ekonomik teoriyi modelleyen J eğrisini baz alır. Korkunun insan ruhunda nasıl işlediğinin, yolun üstünde yarattığı zorlu sapmaların bir görsel temsilini araştırır. 

Wave1.jpg

Wavelength of an Emotion/Bir Duygunun Dalga Boyu

2021

Pencil drawing on paper/Kağıt üzerine renkli kalem

200x150 cm

 

wave_det6_edited.jpg
wave_det7.jpg

In what frequency does certain emotions revisit?

Duygular ne sıklıkla tekrar ziyaretimize gelir?

wave_det4.jpg
bottom of page